Referensobjekt Trafik

För människor och gods i rörelse

Snabbt, enkelt, säkert. Så vill människor resa idag. Och på samma sätt ska frakt transporteras. Passagerare uppskattar automatiska dörrar på samma sätt som de lägger värde på sin resefrihet.

I den egenskap som planerare och byggherre uppskattar du automatiska dörrar eftersom de kan styras centralt. Eftersom automatiska dörrar löser alla frågor kring brandskydd och tillträdesrättigheter. Eftersom dörrarna kan anpassas till aktuell passeringsfrekvens, hålla ute vind och kyla och därmed sänka energikostnaderna.

Med TORMAX öppnar du dörrar till världen på järnvägsstationer, flygplatser, frakt- och sorteringsanläggningar, lastningsstationer, postkontor, parkeringshus, godshanteringsplatser, varv, hamnar, på skepp och i bergbanor.