Automatiska Slagdörrsöppnare

Den mjuka kraften

Slagdörrsöppnare från TORMAX utformas och utvecklas i Schweiz, för att därefter tillverkas både i Tyskland och i Schweiz. Dessa öppnare utgör hjärnan bakom varje automatisk slagdörr och sörjer för att dörren öppnas och stängs med kraft och dynamik. Driften är alltid tyst och ryckfri, och garanterar dessutom högsta möjliga säkerhet för användaren. Slagdörrsöppnare från TORMAX uppfyller samtliga tillämpliga normer och standarder.

 

En passande drivenhet till alla system

  iMotion® 1301
Ytterdörr Ja
Innerdörr Ja
Öppnare i golvet Inga
Öppnare i innertaket Inga
Dörrbladsvikt / dörrblad (kg) ≤ 450
≤ 600 1
Dörrbredd (m) ≤ 1.4
≤ 1.6 1
Vindlaster (km/h) ≤ 60
≤ 80 1
differenstryck (Pa) ≤ 50
Montering på karmöverstycke med panikbeslag Ja
Montering på karmöverstycke, montering på dörrblad Ja
utan koppling Inga
Utrymnings- / räddningsväg, mekanisk Ja
Brand- / rökskydd Ja

1: iMotion® 1301.S