Referensobjekt Banker och offentliga byggnader

Inbjudande för inbjudna

Kassan på banken ska vara inbjudande – kontanttransporterna ska däremot vara säkra. Kunderna har tillgång till kassorna i en administrationsbyggnad – men inte till kontoren. Tusentals studenter läser varje dag på universitet – inte på rektorsexpeditionen. Automatiska dörrar från TORMAX ser till att människor kan komma in överallt där de får lov att komma in.

Såväl en bankdirektör som en säkerhetsansvarig för en stadsförvaltning lägger stor vikt vid en diskret och effektiv dörrövervakning. Rektorer och stadionansvariga, teaterdirektörer och museivakter litar på pålitliga automatiska dörrar, oavsett om liten eller stor trängsel.

Teatersalar, skolor, universitet, sportstadion, museer, konsthallar, biografer, banker, administrationsbyggnader, försäkringskontor, hotell, postkontor: Varje dag går tiotusentals människor in och ut. Och det är alltid TORMAX som öppnar dörrarna till gästerna - snabbt och säkert.