Drive TRP

 

Vid Drive TRP rör det sig om ett öppningssystem för karuselldörrar som är särskilt lämpligt för stora och tunga dörrar. Öppnaren kan användas till alla konventionella karuselldörrar. Diameter och antal dörrblad kan väljas fritt. Tack vare den kompakta designen kan öppnaren monteras på olika sätt. Eftersom monteringshöjden inte ens överstiger 145 mm är en minimal kranshöjd fullt tillräcklig.

Användningsområden

  • Karuselldörrar med tre eller fyra dörrblad med en diameter mellan 1,6 och 6,2 m

Fördelar

  • Monteringshöjd endast 145 mm
  • Styrningen känner automatiskt av anläggningsspecifika data för ett konstant och säkert rörelseförlopp
  • Lämplig för stora, tunga dörrar
  • Kan monteras i golvet
  • Dynamisk acceleration
  • Drivenhet som inte kräver mycket underhåll