Brand- och rökskyddsdörrar

Skyddar mot spridning av brand och rök

Brandskyddsdörrar har till uppgift att skydda väggöppningar i brandhämmande eller brandbeständiga väggar mot genomträngande brand. De automatiska brandskyddsdörrarna från TORMAX innebär hög komfort i normal drift – och i en nödsituation är de en pluspunkt för säkerheten eftersom de motverkar att brand och rök sprids i byggnaden.

Brandskyddsdörrar måste alltid vara självstängande och får inte hållas öppnas med kilar eller andra spärrar. Stängningsimpulsen kan ges manuellt med en brytare eller utlösas av en rökvarnare eller managementsystemet för byggnaden.

Personer som måste lämna rummet kan alltid öppna dörrarna manuellt. Drivenheten stänger därefter dörren säkert.

Lagstiftningen för brand- och rökskydd regleras i nationella lagar. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med din lokala TORMAX partner som kan föreslå lämpliga lösningar för dina behov som täcks av lagstiftningen i ditt land.