Disclaimer

Användarvillkor

 

Ansvar för webbplatsens innehåll
Dessa internetsidor har sammanställts med största noggrannhet med syfte att ge allmän information kring LANDERT Group AG och dess produkter och tjänster, sam för information av finansiellt slag. Informationen som anges skall ej uppfattas som bindande offerter eller som rådgivning eller anvisningar för tillämpning av produkterna eller tjänsterna. Vi övertar inget ansvar för innehållets riktighet, fullständighet eller aktualitet.

Ansvar för länkar
Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje man. Vi kan inte påverka innehållet på dessa externa sidor. Av denna anledning kan vi inte överta ansvar för dessa externa innehåll. För innehållet på länkade sidor är respektive företag eller ägare ansvariga. När denna webbplats sammanställdes kontrollerades de länkade webbplatserna om ev. lagöverträdelser föreligger. Vid tidpunkten för länkningen till andra webbplatser kunde inget lagstridigt innehåll konstateras. En permanent kontroll av innehållet på länkade webbplatser utan konkret motivering för lagöverträdelser kan inte begäras av oss. Om vi informeras om lagöverträdelser kommer sådana länkar omgående att tas bort.

Upphovsrätt
Allt innehåll och information som ägaren av webbplatsen har sammanställt och som presenteras på dessa sidor skyddas av lagen om upphovsrätt. För duplicering, bearbetning, spridning och all slags utnyttjande utanför upphovsrättslagen krävs skriftligt tillstånd från resp. författare eller upphovsman, Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat bruk, ej för kommersiellt bruk.

Sekretesspolicy
I regel kan vår webbplats användas utan att personliga data behöver anges. Om personliga data (t ex namn, adress eller e-postadresser) registreras på våra sidor, sker detta enbart på frivillig basis. Så länge du inte gett något uttryckligt tillstånd kommer dessa data inte att överlämnas till tredje man.

Vi vill understryka att dataöverföringen på internet (t ex vid kommunikation med e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda dina data mot åtkomst av tredje man.

Användning av cookies / Google Analytics
Denna sida använder Google Analytics för att samla information om hur besökarna använder webbplatsen. Med dessa data som utgångspunkt kan besöksupplevelserna och fördelarna optimeras. Detta analysprogram använder så kallade "cookies" för att lättare samla in relevant information. Denna information inkl. IP-adresserna sänds till Google i USA som därefter genomför en utvärdering. Dessa data anonymiseras innan de lagras effektivt, dvs. själva IP-adressen sparas ej. Personlig information kommer inte heller att sparas. Utvärderingen överlämnas inte till tredje man och är endast avsedd för att förbättra vår webbplats.