iMotion Teknik

Den nya generationen av automatiska dörrsystem

Med sin produkt iMotion har TORMAX öppnat ett nytt kapitel inom dörrautomatik: I den vägvisande nya generationen av automatiska dörröppnare förenas pålitlig och #slank teknik med ekonomi, ekologi och hållbarhet.

iMotion har en modulär uppbyggnad. Den består av långlivade komponenter, är mycket tystgående och kräver praktiskt taget inget underhåll. Redan under utvecklingen tänkte vi på miljön: I iMotion kommer en energisparande teknologi till sin fulla rätt, förpackad i miljövänliga och återvinningsbara komponenter. Och om kraven på dörren skulle ändras under tidens lopp, behöver inte produkten skrotas, utan kan snabbt och okomplicerat anpassas till nya förhållanden med hjälp av andra moduler.

iMotion drivsystem kan användas universellt: Alla system är utrustade med samma styrningar och manöverenheter, vilket markant underlättar både underhåll och manövrering av samtliga dörrtyper (skjut-, slag-, vik- och karuselldörrar), oavsett om inomhus eller utomhus.

Kännetecken för iMotion®

INTELLIGENT: fler möjligheter

 • Självkonfigurering av styrningen och alla komponenter och sensorer
 • Automatisk avkänning av dörrvikt, öppningsbredd och hastighet
 • Automatisk avkänning av dörrvikt, öppningsbredd och hastighet
 • Oavbruten övervakning av säkerhetssensorer och låsning
 • Individuell konfiguration av enhetlig styrning med samma manövrerings- och serviceprogram för alla dörrtyper

 

MODULÄR: växer med uppgifterna

 • Snabb duplicering av kundspecifika standarder, t ex öppethållandetider och -hastigheter för flera dörrsystem med alla data sparade på konfigurationskort
 • Enkel att byta ut eller utöka tack vare enhetlig sammansättning av alla öppnare: samma styrning, samma manöverenhet, samma konfigurationskort

 

EKOLOGISK: spar energi och skydda miljön

 • Sömnläge med minimal standby-energiförbrukning och automatiskt optimerad strömförbrukning när dörren öppnas och stängs
 • Hög rörelsedynamik som minimerar värme- och köldförlust
 • Samtliga komponenter enligt RoHs-standard: innehåller inga farliga ämnen såsom bly, kvicksilver eller sexvärdigt krom
 • Ungefär 96 % återvinningsbara komponenter

 

PÅLITLIG: gör vardagen enklare

 • Komponenter med mycket lågt behov av underhåll, t ex borst- och växellösa synkronmotorer för en lång livslängd
 • Permanent övervakning med integrerat förvarningssystem för maximal säkerhet
 • Extremt lång livslängd även vid hög passeringsfrekvens: överträffar standardkraven på 1 miljon cykler flera gånger om

 

WIRTSCHAFTLICH: skydda dina investeringar

 • Prissättning anpassad till individuella behov, med möjlighet för snabb, enkel och prisvärd uppgradering
 • Enkelt underhåll tack vare modulära komponenter och enhetlig konfigurationsprincip för samtliga dörrsystem
 • Låga driftskostnader som ett fundament för nöjda kunder och mångåriga partnerskap