Säkra automatiska dörrar

Med säkerhet rätt dörr

För att kunna hitta en dörrtyp som uppfyller både ägarens och användarens krav på bästa möjliga sätt, rekommenderar vi att inte enbart estetiken utan även andra viktiga aspekter klarläggs i god tid. Det är särskilt viktigt att tillräckligt personskydd beaktas. Använd följande slagord som ett slags checklista när du planerar att köpa nya dörrar.

Var ska dörren monteras?

 • typ av byggnad (järnvägsstation, läkarpraktik)
 • dörrens storlek
 • dörrens vikt
 • platsförhållanden
 • fritt utrymme
 • utomhus eller inomhus

Hur används dörren?

 • passeringsfrekvens
 • öppningsfrekvens
 • rusningtid (tider med högre toppfrekvenser)
 • öppethållande- och stängningstider
 • föremål som ska transporteras

Vem använder dörren?

 • instruerad personal
 • allmänheten
 • barn
 • personer med motoriska begränsningar (äldre personer, personer med funktionsnedsättning)

Ytterligare krav på dörren?

 • utrymningsväg
 • brandskydd
 • inbrottsskydd
 • vattentät
 • hermetiskt tät (renrum)
 • bullerskydd

Hur snabbt ska dörren öppnas och stängas?

 • Den maximala energin kan beräknas enligt följande:
  • Skjutdörrar       E=(m*v2) /2
  • Slagdörrar    E=(J*ω2) /2

Den dynamiska kraften ska begränsas så att personskador utesluts:

 • beröringslös sensorik
 • reducerad hastighet
 • deformerbara klämställen

EU:s maskindirektiv föreskriver att risker ska undvikas resp. åtgärdas, att åtgärder ska vidtas mot ev. förekommande risker samt att användarna ska informeras om kvarstående risker. Innan ni tar en automatisk dörranläggning i drift rekommenderar vi att ni alltid genomför en riskvärdering.


Översikt över viktiga riskställen och hur de kan åtgärdas

Skjutdörrar

Huvudstängningskant:
Risk för att personer kläms fast eller utsätts för slag

pikto-gefahrenstellen-bild1_218_240_92

 

Riskreducering vid huvudstängningskanten:
Övervaka klämstället med närvarosensorer

pikto-gefahrenstellen-bild2_219_240_92

 

Sekundärstängningskant:
Risk för att personer utsätts för slag eller kläms fast

pikto-gefahrenstellen-bild3_220_240_92

 

Riskreducering vid sekundärstängningskanten:
Beakta säkerhetsavstånden
Lösning vid släta väggar

pikto-gefahrenstellen-bild4_221_240_92

1) < 8 mm för att undvika att fingrar dras in
2) < 100 mm är tillräckligt som säkert skydd mot slag (efter att DIN 18650:2010 infördes)
3) > 200 mm för att undvika att huvudet kläms in

 

Slagdörrar

Huvudstängningskant:
Risk för att personer utsätts för slag eller kläms fast när dörrarna öppnas och stängs

pikto-gefahrenstellen-bild5_222_240_92

 

Riskreducering vid huvudstängningskanten:
Övervaka klämställena med medföljande skyddssensorer (1), säkerhetsavstånd (2/3) och övervakade närvarosensorer (2)

pikto-gefahrenstellen-bild6_223_240_92

 

Karuselldörrar

Riskställen vid karuselldörrar

pikto-gefahrenstellen-bild7a_224_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild7b_224_240_208

 

Riskreducering vid huvudstängningskanten (A) och innerväggen (B):
Säkerhetsavstånd (1) och säkerhet vid huvudstängningskanten (2)

pikto-gefahrenstellen-bild8a_225_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild8b_225_240_92

 

Riskreducering vid sekundärstängningskanten (C) och slag från dörrbladet:
medföljande skyddssensor (1) och beröringskänslig säkerhetslist (2)

pikto-gefahrenstellen-bild9a_226_240_207  pikto-gefahrenstellen-bild9b_226_240_92