Hermetiska dörrar

Hermetiska dörrar är utrustade med ett omlöpande hermetisk tillslutande tätningssystem och används till exempel i laboratorier, operationssalar, renrumsproduktion eller inom den farmaceutiska industrin. Dessa dörrar förhindrar att utomhusluften blandas samman med inomhusluften. Dörrarna är ljudisolerade, lufttäta och vattentäta samt uppfyller de höga kraven på bullerskydd eller avskärmning av radioaktiv strålning.