Utrymnings- och räddningsväg

Säkra nödutgångar

Personer som måste fly ska snabbt kunna komma ut eller nå ett säkert område. Automatiska dörrar uppfyller viktiga funktioner i sådana situationer. I normalfall erbjuder sådana dörrar samma komfort som en automatisk dörr, men i en nödsituation öppnas de inom sekunder så att utrymningsvägarna är fria. Av denna anledning får dörrar längs med utrymningsvägarna inte vara låsta under normaldrift och måste kunna öppnas i utrymningsriktningen med ett enkelt handgrepp.

För utrymnings- och räddningsvägar erbjuder TORMAX såväl mekaniska som elektroniska lösningar.

  • Mekanisk lösning: Panikutbrytning: Oavsett position kan dörrbladet svängas ut och skjutas samman manuellt
  • Elektronisk lösning: två oberoende, redundant övervakade system för nödöppning

 

Utrymnings- och räddningsväg