iMotion® 2302

iMotion 2302

 

Lupe

TORMAX iMotion 2302 skjutdörrsöppnare

Skjutdörrsöppnaren iMotion 2302 är en prestandastark och snabb utrustning. Såväl den långa livslängden som dörrbladens mycket dynamiska, absolut flytande och tysta rörelser är välkända inom branschen. Öppnaren iMotion 2302 erbjuder högsta användarkomfort och garanterar en fördröjningsfri passage även vid en hög passeringsfrekvens.

Egenskaper

 • elegant bygghöjd 150 mm, djup 166 mm
 • elektromekanisk skjutdörrsöppnare med växellös AC synkronmotor
 • hög pålitlighet och låga underhållskostnader
 • tystgående dörrblad
 • övervakad inställbar kraftbegränsning
 • inställbar känslighet för reversering
 • inställbara öppnings- och stängningshastigheter
 • inställbara öppethållandetider

Användningsområde

 • ytter- och innerdörrar, även i ljudkänsliga områden
 • barriärfria och komfortabla dörrar för alla persongrupper
 • linjära dörrar med en eller två skjutbara dörrblad, med eller utan sidodelar
 • slussar eller vindfång
 • utrymnings- och räddningsvägar
 • höga öppningsfrekvenser

Tekniska uppgifter

 • dörrens öppningsbredd: 700 – 3 000 mm
 • dörrbladsvikter: 1 x 200 kg, 2 x 180 kg
 • manöverenhet med 6 driftlägen (automatik, reducerad öppning, utgång, ständigt öppen, stängd, manuell drift)

Optioner

 • anslutningsmöjligheter för sensorutrustning enl. EN 16005
 • elektromekanisk låsning
 • nyckelströmbrytare
 • mekanisk nödöppning
 • batterimoduler för nöddrift
 • inställbar för low energy-drift

Uppfyllda direktiv och standarder

 • maskin-, lågspännings- och EMC-direktiv
 • RoHS
 • EN 16005 (1 miljon cykler med 4 000 cykler/dag),
 • EN 60035, EN 61000, EN ISO 13849

Deklarationer och tillstånd

 • CE
 • TÜV