Automatiska Slagdörrsöppnare

Den mjuka kraften

Slagdörrsöppnare från TORMAX utvecklas och utformas i Schweiz. Dessa öppnare utgör hjärnan bakom varje automatisk slagdörr och sörjer för att dörren öppnas och stängs med kraft och dynamik. Driften är alltid tyst och ryckfri, och garanterar dessutom högsta möjliga säkerhet för användaren. Slagdörrsöppnare från TORMAX uppfyller samtliga tillämpliga normer och standarder.

 

En passande drivenhet till alla system

  TORMAX 1102 TORMAX 1201 iMotion® 1301
Ytterdörr Ja Ja Ja
Innerdörr Ja Ja Ja
Öppnare i golvet Inga Inga Inga
Öppnare i innertaket Inga Inga Inga
Dörrbladsvikt / dörrblad (kg) ≤ 125 ≤ 250 ≤ 450
≤ 600 1
Dörrbredd (m) ≤ 1.2 ≤ 1.4 ≤ 1.4
≤ 1.6 2
Power-Assist Ja Ja Inga
Low-Energy Ja Ja Inga
Montering på karmöverstycke med panikbeslag Ja Ja Ja
Montering på karmöverstycke, montering på dörrblad Ja Ja Ja
utan koppling Inga Inga Inga
Utrymnings- / räddningsväg, mekanisk Ja Ja Ja
Brand- / rökskydd Ja Ja Ja
Drivhöjd 85 85 100