Automatiska Slagdörrar

Den praktiska med automatisk öppning

Automatiska slagdörrar är mycket praktiska: De stänger tätt och är enkla att montera. Om nya dörrar ska installeras krävs inga omfattande anpassningar i byggnaden, och befintliga manuella dörrar kan automatiseras snabbt och okomplicerat. Slagdörrar höjer komforten och ger dessutom personer med funktionshinder möjlighet att passera dörren.

 

Automatiska Slagdörrar – Typer

Synliga öppningslösningar

Vid synliga öppningslösningar syns drivboxen och stånganordningen utifrån. De kan snabbt monteras på befintliga konventionella dörrar med ett par enkla handgrepp, vilket är en perfekt lösning för en komplettering i efterhand, t ex i offentliga byggnader.

Ytterligare användningsområden

 • Brand- och rökskydd
 • Rökevakuering
 • Utrymnings- och räddningsvägar
 • Hermetiska dörrar
 • Bullerskyddsdörrar
 • Strålskyddsdörrar
 • Minergie-dörrar
 • Barriärfria byggnader

Extrafunktioner

 • Push & Go: Tryck kort med handen för att dörren ska öppnas automatiskt
 • Dörrstängningsfunktion: Kan utan vidare stängas manuellt vid strömavbrott
 • Sluss- och vindfångsfunktion: Två dörrsystem som har anpassats till varandra reglerar hur dörrarna ska öppnas och stängas, och förhindrar dessutom luftdrag in i huset
 • Tillträdeskontroll: För att undvika att obehöriga kommer in i byggnaden styrs dörren med nyckel, passerkort, videoövervakning eller biometriska data
 • Fastighetsautomation: Kan integreras i befintliga fastighetsstyrningar
 • Två oberoende rörelseförlopp: Möjlighet att programmera två rörelseförlopp som är oberoende av varandra och som kan utlösas av olika impulsgivare
 • Vindexponering / miljöfaktorer: Dörrens rörelseförlopp är alltid detsamma oberoende av vind- och temperaturvariationer

Öppningssätt


öppnas åt höger eller vänster


öppnas i samma riktning


öppnas i motsatta riktningar

Monteringsläge


på karmöverstycke / på dörrblad enkelflyglig


på karmöverstycke / på dörrblad dubbelflyglig

Stånganordningstyp


normal länkarm, på karmöverstycke


normal länkarm, på dörrblad


glidarm, på karmöverstycke


glidarm med panikbeslag, på karmöverstycke