Skjutportar

Skjutportar öppnar och stänger stora byggnadsöppningar längs fasaden i en horisontell rörelse. Vid särskilt stora och tunga portlösningar, kan porten installeras rullande på golvspår för att avlasta överliggaren från portens vikt. Fördelarna är uppenbara: lågt luftgenomsläpp, täthet mot luft och vatten, även lämplig för höga vindbelastningar, robust och väl beprövad konstruktion, design som kan anpassas till fasaden, smidig drift och minimalt buller.

Mindre portar kan också utformas för manuell drift. För portstorlekar över 35 m2 rekommenderas en BATOR drivenhet.
[…Mera]