Automatiska Karuselldörrar

En inbjudande rund dörr

Automatiska karuselldörrar är både representativa och eleganta. Karuselldörrar är en stilmarkering i byggnader som vill utstråla format. Automatiska karuselldörrar är lämpliga vid alla dörrar med hög passeringsfrekvens och där energieffektiviteten spelar en viktig roll - dessa dörrar fungerar som en sluss mot kyla och värme.

Automatiska Karuselldörrar – Typer

CLASSIC large

Mittpelaren i karuselldörren Classic (CL) large är starkare än pelaren i CLASSIC small och har tillverkats av stål. Pelaren har ett integrerat utbrytningssystem och är en perfekt lösning för större dörrdiametrar.

 • Dörrdiameter 3,6 till 7,4 m
 • Bild över dörrbladet, aluminiumprofil 76 x 76 mm
 • Bild över aluminiumprofiler för trumvägg, upptill 73 mm, nedtill 105 mm
 • Kranshöjd från 500 mmli>
 • Öppnare monterad i takpåbyggnad
 • Utförande med tre eller fyra dörrblad
 • Utrymnings- och räddningsväg med utbrytningsfunktion (mekaniskt nödöppningssystem för att svänga ut dörrbladen)
 • Windbrake-funktion: elektromekanisk spärr av dörrblad för utbrytningsfunktion

Extra funktioner

 • Nattstängning: finns med lås. Den väl genomtänkta innerstyrningen förhindrar nedsmutsning och är väderresistent
 • Integrerad luftridå: kan eliminera mindre luftdrag
 • Presentationsvitrin: kan utrustas med belysning och uppvärderar entrén i karuselldörrens centrum