Översikt över olika sensortyper

Kombinationssensor

Rörelse och närvaro

Mixteknologin används för en kombinerad öppning och avkänning vid automatiska dörrar. Dessutom erbjuder dessa kombinationssensorer många extrafunktioner som bidrar till en ännu bättre komfort för användaren.

 

Fördelar

 • omfattande säkerhet för användaren
 • en enhet för aktivering och säkerhet

Radar-rörelseindikator

Dessa indikatorer reagerar på personer som vistas inom ett fastlagt område. De är därför en perfekt lösning som öppningsimpulsgivare för automatiska dörrar.

 

Fördelar

 • tränger igenom främmande material, t ex trä, plast, gips
 • detekterar personer och föremål
 • detekterar rörelseriktningen
 • inställbar känslighet

 

Nackdelar

 • stillastående objekt detekteras inte
 • störningskällor kan orsaka felfunktioner
 • utlösningen är beroende av objektets storlek, hastighet och ingångsvinkel
 • oprecist avkänningsområde

Passiv infraröd-rörelseindikator

Passiva infraröd-rörelseindikatorer registrerar den aktuella infrarödbilden i det konfigurerade avkänningsområdet efter en kort inställningstid. Om denna värmebild ändras avger sensor en definierad signal. Passiva infraröd-indikatorer är mycket pålitliga öppningsimpulsgivare vid automatiska dörranläggningar.

 

Fördelar

 • kan utformas mycket kompakt
 • exakta inställningsmöjligheter
 • exakta avkänningsområden

 

Nackdelar

 • stillastående objekt detekteras inte
 • ingen detektering av föremål som saknar temperaturdifferens
 • osäkerhet vid alltför låg temperaturdifferens mellan objektet och bakgrunden

Aktiva infraröd-indikatorer

Aktiva infraröd-indikatorer består av en sändare och minst två mottagarchips med en högvärdig optik. Mottagaren kan detektera om infraröd-ljuset som avges av sändaren reflekteras av en person/ett objekt inom eller utanför (bakgrund) avkänningsområdet. Med hjälp av ett modulsystem kan flera strålar kombineras till linjer eller bilda fasta ytor.

Aktiva infraröd-indikatorer är en lämplig skyddsanordning vid kanter med risk för kläm- eller skärskador vid karuselldörrar, skjutdörrar (ersättning för skyddsdörrblad) och slagdörrar. Dessutom kan dessa indikatorer användas som en aktiveringssensor för dörröppnaren.

Med utvärdering av bakgrunden

Fördelar

 • avkänningsområdet kan ställas in på 0 mm
 • sändaren kan testas
 • reflekterande objekt kan detekteras

 

Nackdelar

 • bakgrund krävs
 • beroende av bakgrundens luminositetskoefficient

 

Utan utvärdering av bakgrunden

Fördelar

 • ingen bakgrund krävs
 • oberoende av bakgrundens luminositetskoefficient

 

Nackdelar

 • ingen detektering på kort avstånd

Fotoceller

Fotoceller är optoelektroniska sensorer som detekterar föremål eller personer beröringslöst med hjälp av ljusstrålar. Dessa fotoceller reagerar varje gång ljusstrålen mellan sändaren och mottagaren bryts. Om ett föremål har detekterats avger sensorn en definierad elektrisk utgångssignal.

 

Fördelar

 • pålitlig användning, även i svåra
 • mycket tydligt definierad kopplingspunkt
 • endast få problem med reflekterande objekt

 

Nackdelar

 • kablarna monteras i dörrprofilen
 • ingen ytavkänning