Engagemang för människa och miljö

Ett tema som är viktigt för oss – och som du kan räkna med

Som ett företag som bygger på mångåriga traditioner, är det en självklarhet för oss att agera på ett ansvarsfullt fullt, såväl gentemot våra andelsägare som gentemot miljön.

Därmed vill vi bidra till att även framtida generationer kan växa upp i en värld som erbjuder bra livskvalitet.

För oss betyder hållbart agerande att utveckla lösningar som kännetecknas av kvalitet och effektivitet, och som dessutom skonar befintliga resurser.

Vårt engagemang för människa och miljö återspeglas i hela vår förädlingsprocess:

  • utveckling och inköp
  • produktion
  • förpackning och transport
  • produktanvändning
  • återvinning

Dra fördel av vissheten att om du väljer produkter från TORMAX innebär detta samtidigt en varsam hantering av miljön.