Barriärfria entréer

Öppna dörrarna till en värld utan hinder

"Dörrar som inte märks." Med detta motto från TORMAX kan vardagen för personer med funktionsnedsättning utformas med färre hinder. Den nya generationen av iMotion dörröppnare infriar detta löfte.

Barriärfrihet är ett viktigt tema för oss. Till just detta tema har vi tagit fram ett planeringsunderlag för arkitekter och planerare som ska vara till praktisk hjälp vid projektering och realisering av barriärfria automatiska dörrsystem.