Nätverk

Central övervakning och styrning av alla integrerade automatiska dörrar i en byggnad eller för en definierad grupp av dörrar. Även personflödet kan styras effektivt och byggnadsövergripande. Dessutom kan aktuell dörrstatus läsas av när som helst.

Med hjälp av portanslutningar kan TORMAX dörrar integreras i alla managementsystem för byggnader.